top of page
Byggeansøgning 

De største ændringer i forhold til tidligere:
Det er ikke længere kommunen der vurderer brand og konstruktioner
Der skal udarbejdes flere dokumenter end tidligere
Der er et klart defineret dokumentations krav der skal overholdes ved færdigmelding
Alle bygninger skal have en ibrugtagningstilladelse
Der skal stadig ansøges igennem Byg og Miljø og du skal påregne at det er blevet en mere omstændelig proces at udfylde ansøgningen.

 

Processen omkring ansøgninger fremadrettet:

Når du fremadrettet skal have en byggetilladelse, er ansøgningsprocessen ændret i forhold til tidligere. Der skal ved ansøgning indsendes følgende dokumenter:

Starterklæring, der underskrives af certificeret brandrådgiver
Indplacering i brandklasse
Om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
Brandstrategi med funktionsbeskrivelse

Der skal sideløbende laves en kontrolplan, for de forskellige faser, design, projektering og udførelse. Dette dokument er meget vigtig da det bliver en del af den samlede dokumentation ved færdigmelding.

Når tilladelsen er givet og byggeriet påbegyndes, er det vigtig at sørge for løbende dokumentation.
 

Når du skal færdigmelde:

Den brandtekniske dokumentation færdiggøres og indsendes.
Tegninger opdateres hvis der har været ændringer undervejs.
Kontrolplanerne samles til en kontrolrapport
Drift og vedligeholdsmanualer for installationer
Dokumentation indsamles fra involverede parter
Evt et slutbesøg med besigtigelse af byggeriet af brandrådgiveren
Der udarbejdes en sluterklæring der underskrives af den certificerede brandrådgiver.

Indeholder færdigmeldingen alle ovenstående dokumenter, er du klar til at få din ibrugtagnings tilladelse

Lyder ovenstående fuldstændig umulig og uoverskuelig? Selvfølgelig ikke og der er hjælp at hente

 

Jeg er certificeret brandrådgiver i brandklasse 2 og må agere indenfor de præ-accepterede løsninger jf. BR18
Jeg kan hjælpe dig i mål med din byggetilladelse og hvordan du bedst får overholdt dokumentations kravet.

 

Der er flere forskellige muligheder alt efter hvor meget du selv ønsker at udarbejde ift. byggeansøgningen.
Fx om du selv ønsker at lave myndighedstegningerne, udfylde ansøgningen i byg og miljø, selv ønsker at udarbejde alle brandtekniske dokumenter og jeg blot kontrollere og godkender.

Det er din ekspertise og erfaring der er afgørende for, hvor du føler dig sikker, og derved hvor stor andel du selv vil udføre.

 

Næste spørgsmål vil så være : Prisen…Er det blevet en bekostelig affære og er det bygherre eller entreprenør der hænger på regningen.
Byggetilladelser vil fremadrettet koste mere da der er flere dokumenter der skal udarbejdes.

bottom of page