top of page
Brandrådgivning

Jeg tilbyder brandteknisk rådgivning efter Bygningsreglement og de præ- acceterede løsninger der netop er udgivet.
Jeg er certificeret i brandklasse 2 og kan varetage byggerier indenfor denne brandklasse.

Rådgivningen omfatter den optimale brandsikring af dit byggeri med fokus på minimering af risiko for brand og brandspredning samt sikring af personer, dyr og værdier i forbindelse med en brand.

Myndighedssæt

Nyt bygningsreglement (BR18) er trådt i kraft 1. januar 2018.

Fra den 1. januar 2020 udgår myndighedsbehandlingen af brandtekniske forhold og overlades i stedet til en certificeret brandrådgiver.

Det betyder at man fremadrettet skal være certificeret for at må arbejde med rådgivning om brandsikkerhed.

Alt byggeri skal inddeles i 6 anvendelseskategorier, 4 brandklasser og 4 risikoklasser.

 

Ved ansøgning om byggetilladelse skal nedenstående dokumenter og tegninger indsendes.

Tegningsmaterialet består af plantegninger, facadetegninger, snittegninger og situationsplan.

Beskrivelse af overflader samt BBR oplysninger. 

Udover ovenstående skal brandrådgiveren udarbejde og godkende start- og sluterklæring samt erklæring for, om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, fastlægge brandklasser og bygningsafsnit, deltage i forbindelse med udarbejdelse af de brandtekniske løsninger, så brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed.(Præ-accepterede løsninger)

 

I kan også få hjælp til regler, retningslinjer eller anden lovgivning

Design & visualisering

Har I brug for et ekstra rum? eller måske en bedre planløsning der fungere optimalt til jeres behov?

Ønsker I ikke en udvidelse af etagearealet, eller har brug for billigere alternativer, kunne en ny planløsning være ideelt.

I beskriver jeres ønsker, drømme og behov og ud fra dette, udfører jeg overskuelige og udførlige tegninger, så I kan danne jer et indtryk af den nye indretning af jeres bolig/bygning.

 

Er det nok at I bygger om i den eksisterende bygning/beboelse eller skal der laves en tilbygning. Har I selv en spirrende ide eller har I brug for inspiration tilpasset jeres ønsker, så I kan træffe de rigtige valg. 

Jeg kan udarbejde en skitsering/visualisering af byggeriet, så det skaber en fornemmelse af rummet, før I tager de endelige beslutninger.

Jeg hjælper med at få fastlagt hvilke materialer I kan anvende indvendig/udvendigt, både i forhold til indretningen, bygningen og omgivelserne. F.eks. udvendig beklædning, tagdækning eller materialer indvendigt på gulve, vægge, lofter. 

bottom of page