top of page
Priser

Der er forskellige muligheder alt efter opgavens størrelse. Priserne er vejledende og der fremsendses en overslagspris inden indgåelse af aftale. 

Jeg tilbyder myndighedssæt, brandrådgivning, skitsering eller nyt indretningsforslag 

Alle nedenstående priser er ekskl. moms

Overslagspris fastsættes efter anvendelse, størrelse, kompleksitet samt omfanget af opgaven. 

Brandrådgivning

Pris 1200 kr. pr. time 

Rådgivningen omfatter alt byggeri i brandklasse 1 og 2 indenfor de præ accepterede løsninger.

Alle nødvendige dokumenter til byggeansøgning og færdigmelding.

Beredskabsplaner, Brandstrategi, DKV- plan, Kontrolplaner mv.

'

Du kan få oplæring i brandbekæmpelsesudstyr, fx håndildslukkere og slangevindere, så du selv kan udføre den årlige lovpligtige egenkontrol. Oplæringen kan foregå individuelt eller som temadag for flere medarbejdere.

Kontakt for pris. 

Myndighedssæt 

Pris fra 15.000 kr.

Certificeret brandrådgiver

Ansøgning om byggetilladelse.

Excl. Tegnings materiale og færdigmelding

Lovliggørelsessager

Pris Fra 15.000 kr.

Ved lovliggørelsessager er det samme dokumenter som ved en byggetilladelse. 

Dog kan lovliggørelsessager være mere komplekse og tidskrævende alt efter hvilket byggeri der er tale om.

Skitsering /Design/visualisering/3D tegninger

Pris fra 10.000 kr.

Udarbejdelse af en skitsering/visualisering af byggeriet.

Mængden af tegninger/visualiseringer aftales individuelt

bottom of page