Priser

Der er forskellige muligheder alt efter opgavens størrelse. Priserne er vejledende og vil blive fastlagt ved indgåelse af aftale. 

Jeg tilbyder myndighedssæt, brandrådgivning, skitsering eller nyt indretningsforslag som pakkeløsninger eller efter medgået tid.

Alle nedenstående priser er ekskl. moms

Pakkeløsningernes pris fastsættes efter anvendelse, størrelse, kompleksitet samt omfanget af opgaven. 

Brandrådgivning

Pris 1000 kr. pr. time

Rådgivningen omfatter alt byggeri i brandklasse 1 og 2 indenfor de præ accepterede løsninger.

Alle nødvendige dokumenter til byggeansøgning og færdigmelding.

Beredskabsplaner, Brandstrategi, DKV- plan, Kontrolplaner mv.

'

Du kan få oplæring i brandbekæmpelsesudstyr, fx håndildslukkere og slangevindere, så du selv kan udføre den årlige lovpligtige egenkontrol. Oplæringen kan foregå individuelt eller som temadag for flere medarbejdere.

Kontakt for pris. 

Myndighedssæt (mindre opgaver)

Pris fra 13.000 kr.

Certificeret brandrådgiver

Ansøgning om byggetilladelse.

Excl. Tegnings materiale og færdigmelding

Lovliggørelsessager

Pris Fra 13.000 kr.

Ved lovliggørelsessager er det samme dokumenter som ved en byggetilladelse. 

Dog kan lovliggørelsessager være mere komplekse og tidskrævende alt efter hvilket byggeri der er tale om.

Skitsering /Design/visualisering/3D tegninger

Pris fra 7000 kr.

Udarbejdelse af en skitsering/visualisering af byggeriet.

Mængden af tegninger/visualiseringer aftales individuelt