top of page
  • Forfatters billedeKonTicha Design

Er du klar til det nye bygningsreglement?

Opdateret: 8. apr. 2019

Bygningsreglementet (BR18) trådte i kraft d. 1. januar 2018. Ændringerne er mange og omfattende.

Et af de nye tiltag indenfor brandsikring i forhold til tidligere reglementer, er kravet om en certificeret brandrådgiver.

Der er udarbejdet en helt ny certificeringsordning for brandrådgivere. Dette betyder at man fremadrettet skal være certificeret, for at må arbejde med rådgivning om brandsikkerhed.

BR18 indeholder ligeledes større ændringer i de administrative bestemmelser, herunder den tekniske byggesagsbehandling.

Myndighedsbehandlingen af brandtekniske forhold udgår og overlades i stedet til den certificeret brandrådgiver. Fremadrettet får certificerede rådgivere ansvaret for at dokumentere eller kontrollere, at brandkravene er overholdt.

Kommunalbestyrelsen vil dog foretage stikprøvekontrol i 10 % af disse sager.

Der er en overgangsperiode, hvor det stadig er muligt at vælge kommunal sagsbehandling. Frem til den 31. december 2019 kan man vælge at få sagsbehandlet brandforhold hos kommunen, hvis der ikke er tilknyttet en certificeret brandrådgiver.


Den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne afskaffes og derved bliver der skabt mulighed for en mere effektiv og ensformig proces i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Her skal den certificerede brandrådgiver fortsat sikre, at der opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brandområdet

Når du skal søge om en byggetilladelse Når der fremadrettet skal søges om en byggetilladelse, inddeles byggeriet i anvendelseskategorierne 1-6 samt 2 nye klasser, benævnt risiko-og brandklasse.

Indplaceringen af byggeriet i anvendelseskategori og risikoklasse, vil være bestemmende for hvilken brandklasse byggeriet placeres i og hvilken certificeret brandrådgiver, der må varetage brandrådgivning.


Flere certificeringsniveauer

- Brand -og risikoklasser

Der er fire nye risikoklasser og fire certificeringsniveauer. Brandrådgiveren skal være certificeret i den pågældende brandklasse eller bedre, for at må brandbehandle projektet.

Det er uddannelsesniveau og erfaring der afgør hvilken brandklasse man kan blive certificeret i.


Præ - accepterede løsninger

Til BR18 er der blevet udarbejdet en lang række vejledninger (Præ-accepterede løsninger) som beskriver standardløsninger, der overholder reglerne. De præ-accepterede løsninger, skal overholdes uden afvigelser. (Mindre afvigelser på 10% kan accepteres)


Trods der på nuværende tidspunkt kun er et fåtal af certificeret brandrådgivere, har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen oplyst, at overgangsperioden ikke vil blive forlænget.

Det er ikke længere muligt at søge dispensationer, som det har været hidtil.

Ønskes der, at byggeriet opføres efter andre løsninger end de, der er beskrevet i vejledningerne (præ-accepterede løsninger) placeres byggeriet i næste brandklasse.

Denne ændring vil betyde, at der skal benyttes en certificeret brandrådgiver i brandklasse 3 eller højere. (dvs. en ekstern rådgiver)


145 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page